(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

ឱកាសការងារ

ពេទ្យធ្មេញ 24-80 យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពេញម៉ោងតាមផ្នែកដូចខាងក្រោម:

១, ផ្នែកបម្រើអតិថិជន​(ភេទស្រី)

* បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ
* អាចសរសេរ ស្តាប់​​ និងទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
* មានអត្តចរិតរួសរាយ ចេះធ្វើការជាក្រុម និងមានភាពស្មោះត្រង់

២, ផ្នែកជំនួយការទន្តបណ្ឌិត(ភេទស្រី)

* បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
* អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើរ
* មានអត្តចរិតរួសរាយ ចេះធ្វើការជាក្រុម និងមានភាពស្មោះត្រង់

ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់គ្លីនិកផ្ទាល់។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង 016 982 480 | 077 982 480

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏