(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

អំពីយើងខ្ញុំ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ 24-80 ជាមន្ទីរព្យាបាលទំនើប ដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មទន្តសាស្រ្តគ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ អនាម័យត្រឹមត្រូវ និងតំលៃសមរម្យ។ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញយើងខ្ញុំមានគោលដៅចំបង ដើម្បីផ្តល់អោយអតិថិជននូវសេវាកម្មថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញតាមជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ គ្រឿងបរិក្ខារ និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។

KK_Branch
Waiting-area
Treatment-room
Myray

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏