(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

អំពីតម្លៃ

ទស្សន​​​វិស័្សយ​​​របស់​​​មន្ទីរ​​​ព្យាបាលធ្មេញ​​​ 24-80 ​​​គឺផ្តល់​​​ជូន​​​អតិថិជន​​​នូវ​​​គុណ​​​ភាព​​​ អនាម័យ​​​ និង​​​បទ​​​ពិសោធន៍​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​ធ្មេញ​​​ដោយ​​​គ្មាន​​​ការ​​​ឈឺចាប់។ ​​​យើងខិតខំ​​​ផ្តល់​​​សេវា​​​កម្ម​​​ទន្តសាស្រ្ត​​​ជូ​ន​​អតិថិជន​​​ប្រកបដោយ​​​ស្តង់​​​ដារ​​​អន្តរ​​​ជាតិ​​​ និង​​​តំលៃ​​​សមរម្យ។

ដោយ​​​សារ​​​តែ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​មាត់ធ្មេញ​​​មាន​​​ការ​​​លំបាក​​​ក្នុង​​​ការ​​​កំណត់​​​តំលៃ​​​អោយជាក់លាក់​​​មួយ​​​ យើង​​​ព្យាយាម​​​កំណត់តំលៃ​​​ជា​​​មធ្យម​​​ភាគ។​​​ ប៉ុន្តែ​​​តំលៃ​​​ព្យាបាល​​​ពិតប្រាកដ​​​អាច​​​តិច ឬច្រើន​​​ជាង​​​អាស្រ័យ​​​លើ​​​ទំហំ​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​ពិតប្រាកដ។​​​ ដូចនេះ​​​យើង​​​ខ្ញុំ​​​លើក​​​ទឹក​​​ចិត្ត​​​ដល់​​អតិថិជន​​​ទាំង​​​អស់​​​អោយ​​​មកទទួល​​​កា​​​រពិនិត្យ​​​ផ្ទាល់ដើម្បី​​​ទទួល​​​បាន​​​គំរោង​​​ព្យាបាល​​​ និង​​​តំលៃ​​​ច្បាស់លាស់​​​។​​​ រាល់​​​តំលៃ​​​ និង​​​តំណាក់​​​កាល​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​នឹង​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បញ្ចាក់ ព្រមទាំងពន្យល់​​​ត្រឹមត្រូវ​​​មុន​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​ធ្វើ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​។ មន្ទីរ​​​ព្យាបាល​​​ធ្មេញ​​​24-80 ​​​ផ្តល់ជូនការពិនិត្យ និងប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ (មិនរួមបញ្ចូលការថតដោយកាំរស្មីអុិច​​​ និង​​​ថ្នាំ​​​ពេទ្យ)​​​។

ទន្តសាស្ត្រទូទៅប្រភេទតម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)
ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាលម្តងFree
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)ម្តង15
សំអាតធ្មេញធម្មតា លើ & ក្រោម18
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក Quarter15
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យម្តង225
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតខាំពុម្ពនៅផ្ទះ១ឈុត135
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ300
ប៉ះធ្មេញ និងសោភ័ណភាព
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយផ្ទៃទីមួយ20
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ផ្ទៃបន្ទាប់10
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ15
ប៉ះធ្មេញខាងមុខ50
ប៉ះចន្លោះធ្មេញTooth50
ថតកាំរស្មីអ៊ិច
ថត​​ហ្វីលតូច មើលធ្មេញទាំងមូលX-Ray5
ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញX-Ray5
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីខាងមុខX-Ray15
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀងX-Ray15
ថ្នាំសណ្តំ
ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេបCase60
Nitrous Oxide (N20) First 30 minuteTime50
Nitrous Oxide (N20) Next 30 minuteTime30
ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញ
ព្យាបាលអញ្ចាញដោយមិនវះកាត់Quarter45
ព្យាបាលអញ្ចាញដោយវះកាត់Quarter90
ព្យាបាលធ្មេញ
ព្យាបាលធ្មេញមុខTooth120
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចTooth150
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំTooth180
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញTooth150
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញTooth180
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញTooth200
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះTooth50
ពត់តម្រង់ធ្មេញ
ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញCase20
ធ្វើគំរោងការពត់តម្រង់ធ្មេញCase80
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយដាក់ជាតិដែកទាំងលើ និងក្រោមCase1500-2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រើជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោមCase1800-2500
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស InvisalignCase4000-6000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 set900
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays1 Set900
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays1 Set1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 Set1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays2 Set1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays2 Set1800
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays3 Set+3150
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់)4 Set+3600
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite PlaneCase135
ពិនិត្យមើល Bite PlaneCase35
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase260
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាមCase30
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Acrylic Night GuardEach180
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Hard Plastic Night GuardEach90
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សាលើ & ក្រោម15
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរលើ & ក្រោម180
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារCase180
ដាក់ធ្មេញស្និត
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែកPlate250
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែកPlate300
ធ្មេញស្និតទាំងមូលPlate250
ស្រោបធ្មេញ
បង្គោលធ្មេញដែកEach50
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីមEach90
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុងCrown200
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីមខាងក្នុង.Crown300
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក សុទ្ធCrown500
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក សុទ្ធVeneers500
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់Unit130
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារCrown55
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារCrown50
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Ankylos Implant System)Implant1000
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែកCrown800
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែកCrown900
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីមCrown1100
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (ADIN Implant System)Implant800
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែកCrown400
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែកCrown600
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីមCrown850
វះកាត់ក្នុងមាត់
ដកធ្មេញទឹកដោះTooth10
ដកធ្មេញស្រុកTooth20-50
ដកធ្មេញថ្គាមទាល់Tooth100
ព្យាបាលអាប់សែ ឬខ្ទុះTooth25
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីលេហ្សើCase30-50
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង ករណីធម្មតាTooth150
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង ករណីលំបាក Tooth200-300
វះកាត់​ក្នុងមាត់ ករណីតូចCase135
វះកាត់​ក្នុងមាត់ ករណីធំCase150-500
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case500+
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ)Case500+
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់Quarter500+

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏