(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

អំពីតម្លៃ

ទស្សន​​​វិស័្សយ​​​របស់​​​មន្ទីរ​​​ព្យាបាលធ្មេញ​​​ 24-80 ​​​គឺផ្តល់​​​ជូន​​​អតិថិជន​​​នូវ​​​គុណ​​​ភាព​​​ អនាម័យ​​​ និង​​​បទ​​​ពិសោធន៍​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​ធ្មេញ​​​ដោយ​​​គ្មាន​​​ការ​​​ឈឺចាប់។ ​​​យើងខិតខំ​​​ផ្តល់​​​សេវា​​​កម្ម​​​ទន្តសាស្រ្ត​​​ជូ​ន​​អតិថិជន​​​ប្រកបដោយ​​​ស្តង់​​​ដារ​​​អន្តរ​​​ជាតិ​​​ និង​​​តំលៃ​​​សមរម្យ។

ដោយ​​​សារ​​​តែ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​មាត់ធ្មេញ​​​មាន​​​ការ​​​លំបាក​​​ក្នុង​​​ការ​​​កំណត់​​​តំលៃ​​​អោយជាក់លាក់​​​មួយ​​​ យើង​​​ព្យាយាម​​​កំណត់តំលៃ​​​ជា​​​មធ្យម​​​ភាគ។​​​ ប៉ុន្តែ​​​តំលៃ​​​ព្យាបាល​​​ពិតប្រាកដ​​​អាច​​​តិច ឬច្រើន​​​ជាង​​​អាស្រ័យ​​​លើ​​​ទំហំ​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​ពិតប្រាកដ។​​​ ដូចនេះ​​​យើង​​​ខ្ញុំ​​​លើក​​​ទឹក​​​ចិត្ត​​​ដល់​​អតិថិជន​​​ទាំង​​​អស់​​​អោយ​​​មកទទួល​​​កា​​​រពិនិត្យ​​​ផ្ទាល់ដើម្បី​​​ទទួល​​​បាន​​​គំរោង​​​ព្យាបាល​​​ និង​​​តំលៃ​​​ច្បាស់លាស់​​​។​​​ រាល់​​​តំលៃ​​​ និង​​​តំណាក់​​​កាល​​​នៃ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​នឹង​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បញ្ចាក់ ព្រមទាំងពន្យល់​​​ត្រឹមត្រូវ​​​មុន​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​ធ្វើ​​​ការ​​​ព្យាបាល​​​។ មន្ទីរ​​​ព្យាបាល​​​ធ្មេញ​​​24-80 ​​​ផ្តល់ជូនការពិនិត្យ និងប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ (មិនរួមបញ្ចូលការថតដោយកាំរស្មីអុិច​​​ និង​​​ថ្នាំ​​​ពេទ្យ)​​​។

ទន្តសាស្ត្រទូទៅ ប្រភេទ តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)
ពិនិត្យ - ពិភាក្សា ​- គំរោងព្យាបាល ម្តង Free
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង) ម្តង 15
សំអាតធ្មេញធម្មតា លើ & ក្រោម 18
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក Quarter 15
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ ម្តង 225
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតខាំពុម្ពនៅផ្ទះ ១ឈុត 135
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ 300
ប៉ះធ្មេញ និងសោភ័ណភាព
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ ផ្ទៃទីមួយ 18
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ ផ្ទៃបន្ទាប់ 9
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ 13
ប៉ះធ្មេញខាងមុខ 50
ប៉ះចន្លោះធ្មេញ Tooth 50
ថតកាំរស្មីអ៊ិច
ថត​​ហ្វីលតូច មើលធ្មេញទាំងមូល X-Ray 5
ថត​​ហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញ X-Ray 5
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីខាងមុខ X-Ray 15
ថត​​ហ្វីលធំ មើលពីចំហៀង X-Ray 15
ថ្នាំសណ្តំ
ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេប Case 60
Nitrous Oxide (N20) First 30 minute Time 50
Nitrous Oxide (N20) Next 30 minute Time 30
ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញ
ព្យាបាលអញ្ចាញដោយមិនវះកាត់ Quarter 45
ព្យាបាលអញ្ចាញដោយវះកាត់ Quarter 90
ព្យាបាលធ្មេញ
ព្យាបាលធ្មេញមុខ Tooth 110
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច Tooth 130
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ Tooth 150
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ Tooth 120
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ Tooth 150
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ Tooth 180
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ Tooth 40
ពត់តម្រង់ធ្មេញ
ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ Case 20
ធ្វើគំរោងការពត់តម្រង់ធ្មេញ Case 80
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយដាក់ជាតិដែកទាំងលើ និងក្រោម Case 1500-2000
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រើជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោម Case 1800-2500
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស Invisalign Case 4000-6000
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 1 set 900
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 1 Set 900
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 1 Set 1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 2 Set 1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays 2 Set 1350
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 2 Set 1800
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays 3 Set+ 3150
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់) 4 Set+ 3600
ពត់តម្រង់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite Plane Case 135
ពិនិត្យមើល Bite Plane Case 35
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 260
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម Case 30
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Acrylic Night Guard Each 180
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ Hard Plastic Night Guard Each 90
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សា លើ & ក្រោម 15
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរ លើ & ក្រោម 180
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ Case 180
ដាក់ធ្មេញស្និត
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក Plate 250
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក Plate 300
ធ្មេញស្និតទាំងមូល Plate 250
ស្រោបធ្មេញ
បង្គោលធ្មេញដែក Each 45
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម Each 90
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង Crown 150
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីមខាងក្នុង. Crown 300
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក សុទ្ធ Crown 500
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក សុទ្ធ Veneers 500
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់ Unit 130
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ Crown 55
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារ Crown 50
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Ankylos Implant System) Implant 1000
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែក Crown 800
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក Crown 900
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម Crown 1100
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (ADIN Implant System) Implant 800
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកមានគ្រោងដែកលើបង្គោលដែក Crown 400
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក Crown 600
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម Crown 850
វះកាត់ក្នុងមាត់
ដកធ្មេញទឹកដោះ Tooth 10
ដកធ្មេញស្រុក Tooth 20-50
ព្យាបាលអាប់សែ ឬខ្ទុះ Tooth 25
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីលេហ្សើ Case 30-50
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង ករណីធម្មតា Tooth 120
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង ករណីលំបាក Tooth 150-250
វះកាត់​ក្នុងមាត់ ករណីតូច Case 135
វះកាត់​ក្នុងមាត់ ករណីធំ Case 150-500
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 500+
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) Case 500+
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់ Quarter 500+

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏