(+855) 023 97 24 80
ផ្ទះលេខ 432, ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម,
មិត្តភាព, 7 មករា,
ភ្នំពេញ

ផ្នែកទន្តសាស្រ្តទូទៅ

ទន្ត​​​​បណ្ឌិត​​​​ផ្តល់​​​​​​ការ​​​ព្យា​​​បាល​​​ទូ​​​ទៅ​​​ដល់​​​អ្នក​​​ជំងឺ​​​គ្រប់​​​វ័យ​​​។​​​​ ពួក​​​គាត់​​​អាច​​​ជួយ​​​ព្យា​​​​បាល​​​​​​​​អ្នក​​​ ​​​និង​​​ក្រុម​​​​​​គ្រួសា​​​រ​​​របស់​​​អ្នក​​​នូវ​​​រាល់​​​បញ្ហា​​​មាត់​​​ធ្មេញ​​​។​​​ នេះ​​​គឺ​ជា​​​​រឿង​​​​ដ៏​​​​សំ​​​ខាន់​​​ដែល​​​គ្រូពេទ្យ​​​របស់​​​អ្នក​​​អាច​​​ធ្វើ​​​អោយ​​​សុខ​​​ភាព​​​មាត់​​​ធ្មេញ​​​របស់​​​អ្នក​​​បាន​​​កាន់​​​តែ​​​​ប្រ​​​សើ​​​រ​​​​ដោយ​​​​​​​​​ពួក​​​គាត់​​​នឹង​​​ទទួល​​​ខុស​​​ត្រូវ​​​ក្នុង​​​ការ​​​ធ្វើ​​​រោគ​​​វិនិច្ឆ័យ​​​ គំ​​​រោង​​​ព្យា​​​បាល​​​ និង​​​​ការ​​​​ផ្តល់​​​​ប្រឹក្សា​​​​សេវា​​​កម្ម​​​ផ្សេង​​​ៗ​​​ ដែល​​​ទាក់​​​ទង​​​នឹង​​​​សុខ​​​ភាព​​​មាត់​​​ធ្មេញ​​​របស់​​​អ្នក​​​។​​​ ប្រ​​​សិន​​​​បើ​​​ចាំ​​​​បាច់​​​​​​​​​​ គ្រូ​​​ពេទ្យ​​​របស់​​​អ្នក​​​នឹង​​​សហ​​​ការ​​​ជា​​​មួយ​​​​គ្រូពេទ្យឯក​​​ទេស​​​ផ្សេង​​​ៗ​​​ ដើ​​​ម្បី​​​ផ្តល់​​​​​​​សេវាកម្មមាត់ធ្មេញ​​​​ដ៏​​​ល្អ​​​ដល់​​​លោក​​​​​អ្នក​​​។​​​

​​​តើ​​​ទន្ត​​​បណ្ឌិត​​​ព្យា​​​បាល​​​ទូ​​​ទៅ​​​ អាច​​​ផ្តល់​​​សេ​​​វា​​​ព្យា​​​បាល​​​អ្វី​​​ខ្លះ​​​ដល់​​​លោក​​​អ្នក​​​?​​​

Cosmetic-Dentist គ្រប់​​​ទន្ត​​​បណ្ឌិត​​​ប្រ​​​ចាំ​​​នៅ​​​ពេទ្យ​​​ធ្មេញ​​​ ​​​24-80 ​​​ទាំង​​​អស់​​​សុទ្ធ​​​សឹង​​​តែ​​​បាន​​​ទទួល​​ការ​​​សិក្សា​​​​​​​យ៉ាង​​​ច្រើន​​​ទាក់​​​ទង​​​នឹង​​​ការ​​​ព្យា​​​បាល​​​ទូ​​​ទៅ​​​។​​​​​ ​​​ពួក​​​គាត់​​​ ​​​អាច​​​ជួយ​​​ដោះ​​​ស្រាយ​​​នូវ​​​បញ្ហា​​​ជា​​​​ច្រើន​​​​ដូច​​​ខាង​​​ក្រោម:​​​

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ‏